Lotto247

Sekretess

 

Cashbackdeals.se respekterar sekretessen hos alla användare av dess webbplats och försäkrar att den personliga information som du ger oss kommer att behandlas konfidentiellt. Personuppgifter behandlas därför och skyddas noggrant av oss. Härmed uppfyller vi de krav som ställs av den nederländska personuppgiftsskyddslagen ("Wet Bescherming Persoonsgegevens"). Cashbackdeals.se är ansvarig part för behandlingen av uppgifterna. Behandlingen av personuppgifter av Cashbackdeals.se har rapporterats till
College Bescherming Persoonsgegevens
under nummer m1429975. I denna sekretesspolicy förtydligar vi vilka personuppgifter vi samlar in och använder och för vilket ändamål. Definitioner som används med stor bokstav i denna sekretesspolicy kan hittas i våra allmänna villkor.

 

 

1. Registrering och bearbetning av uppgifter

Genom att använda webbplatsen lämnar du vissa personuppgifter. Därigenom kan en distinktion göras mellan (personliga) uppgifter som har tillhandahållits aktivt och passivt. Aktivt tillhandahållna personuppgifter är de uppgifter som du själv har angett på webbplatsen. Tänk till exempel på ditt namn, e-postadress, som krävs vid registrering på webbplatsen, eller den kontoinformation som du kan lägga till själv när du har loggat in. Även de meddelanden som skickats av dig kan innehålla personuppgifter. Passivt lämnade uppgifter är uppgifter som automatiskt registrerats under surfning på webbplatsen, utan att du möjligen kan vara medveten om det. Exempel är IP-adressen, operativsystemet på din dator och webbläsaren som du använder. Om du är inloggad på webbplatsen, lagras både aktivt och passivt tillhandahållna personuppgifter. När du inte är inloggad, lagras bara passivt tillhandahållna personuppgifter.
 
Genom att använda webbplatsen medvetet, är du oftast i kontroll över vilka personuppgifter du tillhandahåller oss. Du kan se dina personuppgifter som lagras av oss när som helst på ditt konto. Vi kommer inte att lämna ut de personuppgifter som är kopplade till ditt konto - och som inte redan var offentliga - till tredje part, såvida vi inte är skyldiga till detta enligt lag eller om du uttryckligen har gett tillåtelse. Ett undantag är verkställandet av en begäran att betala ut saldot. Härtill kommer enbart de verkligt nödvändiga uppgifterna att lämnas till en tredje part (i detta fall banken). I fall av (misstanke om) bedrägeri eller missbruk av vår webbsida kan vi lämna över personuppgifter till behöriga myndigheter. Även i fall att webbplatsen blir tilldelad en annan ägare är det nödvändigt att tillhandahålla alla uppgifter till en tredje part (den nya ägaren).
 

2. Skydd av personuppgifter

Vi använder oss av stränga säkerhetsförfaranden bland annat för att förhindra att obehöriga personer får tillgång till personuppgifter. Cashbackdeals.se använder säkra anslutningar (Secure Sockets Layer eller SSL), med vilka all information mellan dig och webbplatsen är avskärmad, till exempel när du loggar in eller registrerar dig.
 

3. Aktivt tillhandahållna uppgifter

Registrering
För att kunna tilldelas den rabatt som intjänas av Cashbackdeals.se till dig, krävs registrering.  Vi registrerar de personuppgifter som angetts av dig. Såsom förnamn och efternamn, e-postadress och dina preferenser angående mottagande av nyhetsbrev. Vid registreringen behöver du endast fylla i ett fåtal nödvändiga uppgifter. Vid ett senare tillfälle kan du lägga till mer på ditt konto om du så önskar.
 
E-post och nyhetsbrev 
Registrering på webbplatsen (och samtycka till de Allmänna villkoren) innebär att du samtycker till att ta emot, på en frekvent basis, nyhetsbrev och e-post från Cashbackdeals.se.  På ditt konto kan du ange vilka kommunikationsutskick du vill eller inte vill ta emot. Varje nyhetsbrev innehåller en länk med vilken du kan avregistrera dig. Cashbackdeals.se förbehåller sig rätten att skicka dig viktiga, icke-reklam-e-postmeddelanden med avseende på ditt konto (till exempel om saldot), även när du har avregistrerat dig från nyhetsbrev och e-post från Cashbackdeals.se.
 
Användarnamn (e-postadress) och lösenord
Ditt användarnamn är kopplat till ett lösenord.  Du ansvarar själv för att noggrant hantera ditt lösenord. Vi förutsätter att en person som loggar in med ditt användarnamn och lösenord, har tillstånd att använda ditt konto. När du misstänker att lösenordet är känt för obehöriga, kontakta oss ​​så snart som möjligt, så att vi kan vidta åtgärder.
 
Konto 
På ditt konto kan du visa de personuppgifter som du har uppgett till oss och du kan ändra dessa uppgifter, om så önskas. Ditt konto är endast tillgängligt med ditt användarnamn och lösenord. Det är inte tillåtet att ge lösenordet till tredje part för att förhindra missbruk.
 
Lagringstid
De uppgifter som tillhandahållits aktivt av dig till oss ska lagras av oss så länge som ditt konto är i bruk eller tills du anger att du vill ta bort kontot. Om du vill ta bort ditt konto, kan du avsluta ditt konto via "Mina uppgifter" eller kontakta oss. Efter att ha raderat ditt konto, kommer dina uppgifter sparas max 8 veckor. Efter den här perioden, sparas endast dina tidigare transaktioner eftersom vi är juridiskt skyldiga att spara dessa
 

4. Passivt tillhandahållna uppgifter

Klickbeteende och besöksuppgifter
På webbplatsen lagras allmänna besöksuppgifter för att kunna göra statistisk analys med avseende för webbplatsen. Med allmänna besöksuppgifter avläses bland annat IP-adressen till din dator, tiden för besöket och uppgifter som en besökares webbläsare skickar. 
 
Användning av cookies 
Webbplatsen använder sig av cookies. En cookie är en enkel liten fil som vi skickar tillsammans med sidor på denna webbplats och lagras av din webbläsare på din hårddisk i din dator. Därmed kan vi registrera transaktioner.  Vid registrering av transaktioner registreras endast datum/tid för köpet, namnet på webbutiken och köpesumman. Webbplatsen tar inte emot kreditkortsnummer eller andra uppgifter som du anger när du gör ett inköp från webbutiken. Det är möjligt att avaktivera cookies, men vi avråder från detta. Avaktiveringen av cookies kommer nämligen att begränsa funktionaliteten på webbplatsen allvarligt. Dina inköp kan inte registreras utan cookies och rabatten kan i detta fall inte läggas till användarens konto.
 
Efter att du loggat in med ditt användarnamn och lösenord på vår webbplats placeras automatiskt en cookie på din dator för att kunna känna igen dig under resten av sessionen. Genom denna cookie kan vi registrera vilka webbutiker du besöker. Vi använder denna information för att registrera dina inköp, för att fördela intjänad rabatt och för att optimera webbplatsen för dina önskemål och preferenser.
 
Lagringstid
Vi lagrar inte passivt tillhandahållna uppgifter längre än nödvändigt för de ändamål för vilka de har samlats in.
 

5. marknadsundersökning

För att utveckla ovanstående punkter, använder vi oss av informationen som vi erhåller från våra tjänser, inklusive personlig information försedd till oss samt personlig data som vi samlar genom tjänsen för att kunna bedrvia marknadsundersökningar. I en sådan undersökning, försöker vi jobba med en så anonym information som möjligt, för att försäkra oss att din integritet ej äventyras.
 

6. Överföring av personlig information utanför Europeiska Unionen.

I vissa fall arbetar vi med partners som är baserade utanför den Europeiska Unionen. Detta betyder att vi kan föra över din personliga information till länder utanför Europeiska Unionen. På grund av detta har vi arrangerat villkor med våra åpaertners för hur informationen skall hanteras.
 

7. Webbplatser från tredje part

Denna redogörelse är inte tillgänglig på tredje parts webbplatser som är anslutna till denna webbplats med hjälp av länkar. Vi kan inte garantera att tredje part behandlar dina personuppgifter på ett tillförlitligt och säkert sätt. Vi råder dig att läsa sekretesspolicyn för webbplatserna från tredje part innan du anger dina personliga uppgifter där.
 

8. Förändringar av sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna policy. Vi rekommenderar att läsa denna policy ofta, så att du är medveten om dessa förändringar.
 

9. Granska och ändra personuppgifter

För frågor om vår sekretesspolicy eller frågor om granskning och förändringar av (eller borttagande av) dina personuppgifter kan du kontakta oss när som helst.  Vi är registrerade hos handelskammaren under nummer: 08193515.
 
Denna sekretesspolicy har anpassats senast den 08 maj 2018.
  Dagens Nyheter
Close
3,00% CashCoins
Extra 30% rabatt på REAN med denna kod
Kod:SALEONSALE
Medox
visit register click